ρωστήρ

-ῆρος, ὁ, Α
(κατά τον Ησύχ.) «σφῡρα».
[ΕΤΥΜΟΛ. < θ. ῥω(σ)- τού ῥώννυμι (πρβλ. -ρρωσ-τος) + επίθημα -τήρ (πρβλ. πυρσευ-τήρ)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.